رئیس باشگاه

تعداد بازدید:۹۸۴

 

نام و نام خانوادگی : امیرهوشنگ رمضانی

رشته تحصیلی : فیزیک کاربردی - خواص مواد

فارغ التحصیل دکتری فیزیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استادیار پایه 12

شرح وظایف روسای باشگاه در واحد های دانشگاهی