مسابقات ملی سلامت آموز و صنعت و سلامت

 

جهت ثبت نام در مسابقه سلامت آموز کلیک کنید
اطلاعات بیشتر درمورد مسابقه سلامت آموز کلیک کنید
ثبت نام درمسابقه صنعت و سلامت کلیک کنید
اطلاعات بیشتر در مورد مسابقه صنعت و سلامت کلیک کنید

۱- اولین مسابقه سلامت آموز با محور تلاش و کوشش

محورهای مسابقه ملی سلامت آموز:
• داستان نویسی (از کرونا چه آموختیم با محور امید و کسب و کار و …)
• قصه گویی برای کودکان در قرنطینه خانگی (با هدف احیای قصه‌های قدیمی، محلی و معروف در شهر و استان های کشور با محور تلاش و کوشش)
• عکاسی (امید از پنجره خانه در قرنطینه خانگی)
جوایز

جوایز دانش آموزان برای هر محور به صورت جداگانه:

  1. نفر اول: یک میلیون و پانصد هزار تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  2. نفر دوم: یک میلیون تومان + اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  3. نفرسوم: پانصد هزار تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران

جوایز دانشجویان برای هر محور به صورت جداگانه:

  1. نفر اول: یک میلیون و پانصد هزار تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  2. نفر دوم: یک میلیون تومان + اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
  3. نفر سوم: پانصد هزار تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران

۲- مسابقه صنعت و سلامت

موضوع: ایده های خلاقانه با رویکرد جهش تولید به منظور مواجهه با بیماری‌های واگیردار (کرونا) در زمان شیوع و پس از آن

محورها:

۱. کسب و کار‌های نوین
۲. اپ‌های هوشمند در حوزه سلامت
۳. ایده‌های نوین برای مبارزه با استرس و افسردگی

نفر اول: شش میلیون تومان نقدی+ اعطای طرح پژوهشی تا سقف شش میلیون تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ معرفی به مراکز رشد و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی جهت حمایت+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
نفر دوم: پنج میلیون تومان نقدی+ اعطای طرح پژوهشی تا سقف پنج میلیون تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ معرفی به مراکز رشد و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی جهت حمایت+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران
نفر سوم: چهار میلیون تومان نقدی+ اعطای طرح پژوهشی تا سقف چهارمیلیون تومان+ اعطای تندیس و گواهی مسابقات+ معرفی به مراکز رشد و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی جهت حمایت+ کسب امتیاز برای اعضای باشگاه جهت ارتقاء در رتبه بندی اعضای باشگاه پژوهشگران