مسابقه اقتصاد دان برتر

مسابقه اقتصاد دان برتر

۱۸ مهر ۱۴۰۰

    انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران غرب برگزار میکند: موضوع: مسابقه اقتصادی: با محوریت آشنایی هر چه بیشتر ...