انتخابات انحمن علمی دانشجویی مهندسی برق

 • 0
 • قوانین انتخابات:

  تذکر مهم: نکته خیلی مهم*******************از نوشتن شماره افراد خودداری فرمایید و فقط نام و نام خانوادگی کاندید را به طور کامل در فیلدهای انتخاب کاندیدها بنویسید فقط دانشجویان همان رشته مرتبط با انجمن های علمی و شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می توانند در انتخابات شرکت فرمایند. هر دانشجو فقط می تواند در انتخابات انجمن مرتبط با رشته تحصیلی خود شرکت کند. 1- هر دانشجو فقط یکبار می تواند در انتخابات شرکت کند. 2- از سپردن اطلاعات شخصی خودتان به دیگران جهت ثبت رای جدا پرهیز کنید. در صورت تمایل به شرکت در انتخابات، شخصا نسبت به ثبت فرم اقدام فرمایید. 3- تصویر کارت دانشجویی شفاف و با کیفیت مناسب صورت پذیرد 4- دانشجو می تواند تا یازده نفر از لیست را انتخاب کند. 5- پر کردن اسم یازده نفر الزامی نیست و دانشجو می تواند از یک نفر تا 11 نفر با ترتیب اولویت در لیست ثبت کند. 6- در ثبت مشخصات در فرم انتخابات دقت فرمایید . در غیر اینصورت رای شما باطل خواهد شد. 7- ایمیل در در فرم درست و صحیح درج شود. دریافت کد رهگیری و ارسال به ایمیل نشان دهنده اخذ رای شما می باشد. 8-در صورت مشکل با شماره 09011529734 تماس بگیرید.
  1
 • آیا قوانین انتخابات را مطالعه کرده و کاملاً قبول دارید؟*
  بله
  خیر
  2