معرفی رئیس باشگاه

تعداد بازدید:۴۲۶۳

 

نام و نام خانوادگی : ابراهیم مهری                                                                                                                                                  

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

تلفن دفتر باشگاه پژوهشگران جوان: 021-26350936