تقویم برنامه ها

تعداد بازدید:۱۳۵۷
عنوان دوره مدرس دانلود پوستر زمان برگزاری لینک اتصال به کلاس شناسه گذرواژه راهنمای اتصال
مقاله نویسی فارسی امیر هوشنگ رمضانی پنج شنبه ۲۳ مرداد ساعت ۹ صبح http://elearning.wtiau.ac.ir کد ملی کد ملی
وبینار ملی ابلاع ظهور محمد جعفر محمدی یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۰ صبح https://daanaan.daan.ir 637adfb BPJ1377